--> Za 10 dni rozpoczyna się Puchar BF

Lycans - z tęsknoty do księżyca

Treść


Uzbrojenie | Mikstury | Hełmy | Zbroje | Przedmioty
Rękawice | Buty | Tarcze | Trofea

Aegis

Aegis

Obrona +4

Cena (kupno): 1.808Złoto
Cena (sprzedaż): 452Złoto
Wymagany poziom postaci: 20

Seraphim

Seraphim

Obrona +6
Szansa na unik +1

Cena (kupno): 3.729Złoto
Cena (sprzedaż): 932Złoto
Wymagany poziom postaci: 23

Cherubim

Cherubim

Obrona +8
Szansa trafienia +1
Szansa na unik +5

Cena (kupno): 6.393Złoto + 25Piekielne Kamienie
Cena (sprzedaż): 1.598Złoto
Wymagany poziom postaci: 27

Xorn

Xorn

Siła +4
Obrona +4
Charyzma +3

Cena (kupno): 11.667Złoto
Cena (sprzedaż): 2.917Złoto
Wymagany poziom postaci: 33

Ghunkhar

Ghunkhar

Siła +3
Wytrzymałość +5
Charyzma +7
Szansa na unik +4

Cena (kupno): 17.514Złoto
Cena (sprzedaż): 4.379Złoto
Wymagany poziom postaci: 38

Thimosy

Thimosy

Blok +1
Szansa trafienia +4

Cena (kupno): 26.003Złoto + 30Piekielne Kamienie
Cena (sprzedaż): 6.501Złoto
Wymagany poziom postaci: 43

Salam

Salam

Siła +5
Zwinność +7
Charyzma +6
Szansa na unik +7

Cena (kupno): 30.226Złoto
Cena (sprzedaż): 7.557Złoto
Wymagany poziom postaci: 47

Darnam

Darnam

Siła +6
Obrona +8
Szansa na unik +8

Cena (kupno): 35.331Złoto
Cena (sprzedaż): 8.833Złoto
Wymagany poziom postaci: 50

Kokosi

Kokosi

Obrona +8
Blok +1
Szansa na unik +13

Cena (kupno): 59.152Złoto + 35Piekielne Kamienie
Cena (sprzedaż): 14.788Złoto
Wymagany poziom postaci: 54

Lamesch

Lamesch

Obrona +6
Zwinność -14
Wytrzymałość +7
Charyzma +7
Szansa na unik +13

Cena (kupno): 59.150Złoto
Cena (sprzedaż): 14.788Złoto
Wymagany poziom postaci: 59

Anyis

Anyis

Siła +5
Obrona +7
Szansa trafienia +24
Szansa na unik +20

Cena (kupno): 96.884Złoto
Cena (sprzedaż): 24.221Złoto
Wymagany poziom postaci: 62

Nefefetu

Nefefetu

Siła +7
Zwinność -5
Szansa trafienia +28
Szansa na unik +25

Cena (kupno): 105.350Złoto + 40Piekielne Kamienie
Cena (sprzedaż): 26.338Złoto
Wymagany poziom postaci: 65

Crynos

Crynos

Siła +3
Obrona +7
Charyzma +8
Blok +1

Cena (kupno): 113.194Złoto
Cena (sprzedaż): 28.298Złoto
Wymagany poziom postaci: 68

Diablis

Diablis

Siła +4
Wytrzymałość +6
Szansa trafienia +30
Szansa na unik +28

Cena (kupno): 129.091Złoto
Cena (sprzedaż): 32.273Złoto
Wymagany poziom postaci: 73

Hybrus

Hybrus

Siła +15
Zwinność +12
Wytrzymałość +12
Szansa na unik +37

Cena (kupno): 136.444Złoto + 45Piekielne Kamienie
Cena (sprzedaż): 34.111Złoto
Wymagany poziom postaci: 77

Qntak

Qntak

Obrona +9
Wytrzymałość +7
Charyzma +7
Blok +1

Cena (kupno): 153.634Złoto
Cena (sprzedaż): 38.409Złoto
Wymagany poziom postaci: 81

Qnteer

Qnteer

Szansa trafienia +42
Szansa na unik +44

Cena (kupno): 203.473Złoto
Cena (sprzedaż): 50.868Złoto
Wymagany poziom postaci: 87

Thanos

Thanos

Obrona +6
Zwinność +6
Podwójne trafienie +1

Cena (kupno): 208.954Złoto + 50Piekielne Kamienie
Cena (sprzedaż): 52.238Złoto
Wymagany poziom postaci: 91

Belial

Belial

Podwójne trafienie +1

Cena (kupno): 222.056Złoto
Cena (sprzedaż): 55.514Złoto
Wymagany poziom postaci: 98

Narfang

Narfang

Szansa trafienia +53
Szansa na unik +51

Cena (kupno): 322.656Złoto
Cena (sprzedaż): 80.664Złoto
Wymagany poziom postaci: 105

Trollthorn

Trollthorn

Obrona +8
Blok +1
Szansa na unik +64

Cena (kupno): 385.695Złoto
Cena (sprzedaż): 96.424Złoto
Wymagany poziom postaci: 111

Curanix

Curanix

Obrona +11
Blok +2

Cena (kupno): 459.680Złoto + 55Piekielne Kamienie
Cena (sprzedaż): 114.920Złoto
Wymagany poziom postaci: 118

Demester

Demester

Wytrzymałość +5
Blok +1
Szansa trafienia +66
Szansa na unik +75

Cena (kupno): 802.715Złoto
Cena (sprzedaż): 200.679Złoto
Wymagany poziom postaci: 125

Sirguna

Sirguna

Blok +1
Szansa trafienia +79
Szansa na unik +88
Obrażenia broni +6

Cena (kupno): 1.205.118Złoto + 60Piekielne Kamienie
Cena (sprzedaż): 301.280Złoto
Wymagany poziom postaci: 132

Outrichi

Outrichi

Obrona +15
Wytrzymałość +10
Charyzma +8
Szansa trafienia +85
Szansa na unik +97

Cena (kupno): 1.077.032Złoto
Cena (sprzedaż): 269.258Złoto
Wymagany poziom postaci: 139

Jameter

Jameter

Obrona +12
Podwójne trafienie +1
Szansa na unik +114

Cena (kupno): 1.100.127Złoto
Cena (sprzedaż): 275.032Złoto
Wymagany poziom postaci: 145

Xyanthos

Xyanthos

Blok +1
Szansa trafienia +92
Szansa na unik +116

Cena (kupno): 1.508.988Złoto + 65Piekielne Kamienie
Cena (sprzedaż): 377.247Złoto
Wymagany poziom postaci: 154

Lotus

Lotus

Siła +20
Obrona +20
Wytrzymałość +10
Szansa trafienia +105
Obrażenia broni +6

Cena (kupno): 1.648.015Złoto
Cena (sprzedaż): 412.004Złoto
Wymagany poziom postaci: 160

Banewraith

Banewraith

Charyzma +9
Podwójne trafienie +1
Szansa na unik +131
Obrażenia broni +3

Cena (kupno): 1.672.078Złoto
Cena (sprzedaż): 418.019Złoto
Wymagany poziom postaci: 170

Yec

Yec

Siła +18
Podwójne trafienie +1
Obrażenia broni +11

Cena (kupno): 1.781.236Złoto + 75Piekielne Kamienie
Cena (sprzedaż): 445.309Złoto
Wymagany poziom postaci: 179

Menu główne

Informacja licencyjna; kontakt z twórcą; walidacja

Strona wygenerowana w 0.01 sekundy.